zaproszenie/ invitation
motto
lekarz kardiolg
dietetyk i psychoterapeuci
wykonywane badania
cytaty
rejestracja
lokalizacja i dojazd
zdjęcia
   
 


Szanowni Państwo,

     serdecznie zapraszam do gabinetu lekarskiego, w którym udzielamy specjalistycznych konsultacji z zakresu kardiologii osób dorosłych i dzieci. 
 
     Oferujemy opiekę nad pacjentami z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, wadami wrodzonymi i nabytymi serca, zaburzeniami rytmu, chorobami mięśnia sercowego.
   
      W gabinecie przyjmują wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i naukowym, zdobywanym w renomowanych ośrodkach klinicznych w kraju  i za granicą.

      Uzupełnieniem diagnostyki i terapii kardiologicznej jest prowadzona na miejscu opieka dietetyka oraz psychoterapeuty. Konsultacje dietetyka pozwolą Państwu wdrożyć właściwą dietę, korygować  nieprawidłowe wartości  wskaźnika masy ciała, stężenia    cholesterolu i trójglicerydów, a tym samym zmniejszać ryzyko powikłań sercowo- naczyniowych. 

     Współpracujący z kardiologami psychoterapeuci podejmują się leczenia depresji, zaburzeń nastroju oraz szerokiej gamy zespołów przewlekłego napięcia, niekorzystnie odbijających się na stanie układu krążenia.
                                                  
    

    

    
     Jestem głęboko przekonany, że gabinet Nasze Serce spełni Państwa wymagania odnośnie jakości usług oraz indywidualnej, pełnej szacunku i życzliwości postawy wobec pacjenta. Pragnę również podkreślić, że w gabinecie zapewniamy komfortowy, zaciszny klimat konsultacji, a oczekiwanie na nią uprzyjemnia kolekcja artystycznej fotografii podróżniczej.                           


 dr hab. n. med. Mirosław Kowalski
 
                         
Ladies and Gentleman,

I cordially invite you to the  medical  practice, where we provide a specialized  consultation in cardiology of adults and children. We offer a care in patients with coronary artery disease, hypertension, congenital and acquired heart defects, arrhythmias and myocardial diseases.

Our team  consists of the very  best  specialists  who  have  many years  of  medical  and scientific experience  obtained  in renowned  centers in Poland and  abroad.

In  addition, we  have  a great pleasure  to  suggest  a dietary  and  psychotherapeutic  services  that you  also can  take  advantage  of.
A dietitian can assist you to implement the optimal diet, to normalize your Body Mass Index and cholesterol levels which combined may allow you to reduce the risk of cardiovascular events in the future.

Furthermore, psychoterapeutists are ready at hand to treat your depression, mood swings and a wide range of persistent tension that may pose a hazard to your circulatory system.

 I am convinced that “Nasze Serce” will exceed your expectations in terms of very high standard of services and individual attention we pay to each patent. I also need to remark that while expecting a consultation we offer a warm and welcoming atmosphere created by a collection of artistic photo exhibits.

Mirosław Kowalski MD, PhD